Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Voor White Wedding Chairs betekent dit concreet dat we niet zomaar persoonsgegevens mogen verwerken, op papier en digitaal. Ook moeten we jou als betrokkene goed informeren over welke gegevens we van je hebben en wat je rechten hierbij zijn. Daarom stellen we deze privacyverklaring op.

White Wedding Chairs, gevestigd aan de Bastille 27 in Berkel en Rodenrijs, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens voor haar huurders en klanten van de webshop. White Wedding Chairs  verwerkt alleen persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is voor een correcte levering van een product of dienst of voor de afhandeling van klachten, vragen, opmerkingen of suggesties. we bewaren deze gegevens zo lang dit noodzakelijk is en houden ons daarbij aan de eventueel door de wet voorgeschreven minimale en maximale bewaartijd. Persoonsgegevens worden door ons enkel en alleen gebruikt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen.

Website
White Wedding Chairs brengt je websitebezoek niet in kaart. We gebruiken wel technologie zoals cookies op onze website om het verkeer te analyseren en om de website goed te laten werken tijdens je bezoek, bijvoorbeeld om bij te houden wat je ingevuld hebt in een formulier. White Wedding Chairs deelt informatie over het gebruik van onze website ook met analytische online tools maar daarbij zijn de gegevens geanonimiseerd.

Persoonsgegevens
White Wedding Chairs bewaart de persoonsgegevens zowel fysiek als digitaal op een beveiligde en afgeschermde plek. Wij verwerken gegevens op basis van de grondslagen overeenkomst en toestemming. Wanneer je White Wedding Chairs toestemming hebt gegeven om je gegevens te verwerken, kun je deze toestemming natuurlijk ook weer intrekken. Neem daarvoor contact op met ons via info@whiteweddingchairs.nl.

Rechten
Jij als betrokkene hebt een aantal rechten die van toepassing zijn op White Wedding Chairs en die in de AVG worden omschreven als ‘recht op inzage’, ‘recht op rectificatie’ en ‘recht op vergetelheid’. Het recht op inzage (art. 15) houdt in dat je inzicht moet kunnen krijgen in welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en hoe lang we die bewaren. Het recht op rectificatie (art. 16) houdt in dat je het recht hebt om onjuiste gegevens door White Wedding Chairs te laten wijzigen of aanvullen. Tot slot heb je het recht op vergetelheid (art. 17). Dit houdt in dat White Wedding Chairs verplicht is om al je persoonlijke gegevens die ze verwerkt heeft te verwijderen op het moment dat je hierom vraagt, mits er voor deze gegevens geen minimale bewaartijd door de wet wordt voorgeschreven of deze minimale bewaartijd bereikt is. Op het moment dat je gebruik wilt maken van een of meerdere van deze rechten, kun je contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke, die te bereiken is via info@whiteweddingchairs.nl. Als je van mening bent dat je rechten door White Wedding Chairs worden geschonden of dat je aanspraak op je rechten door White Wedding Chairs niet correct afgehandeld worden, heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Webshop
Wanneer je een product bestelt in onze webshop, vragen we naar je naam, adres en e-mailadres, zodat we het product naar je kunnen versturen.


Vragen of aanspraak maken op je rechten

Wanneer je vragen hebt over ons privacyverklaring of andere relevante zaken rondom je privacy, of als je aanspraak wil maken op je rechten zoals die in de AVG zijn omschreven, kun je contact ons opnemen door een mail te sturen aan info@whiteweddingchairs.nl.