Algemene huurvoorwaarden 2024

Huurperiode
De huurperiode is de periode die vooraf is afgesproken, waarin onze producten gebruikt kunnen worden door de huurder. Dit kan een dag zijn, maar ook meerdere dagen of een weekend (van vrijdagochtend tot maandagochtend). Na het verstrijken van deze huurperiode worden de producten weer opgehaald. Het is niet mogelijk de producten langer te gebruiken dan de vooraf overeengekomen periode, tenzij daar toestemming voor wordt gegeven door verhuurder.

Offerte
Om een passende offerte voor u te kunnen maken, ontvangen wij graag van u de volgende gegevens: de producten en het gewenste aantal, afleverdatum met tijdstip en adres, ophaaldatum met tijdstip en adres en eventuele gewenste aanverwante producten. Een offerte is tot 8 dagen na uitgifte geldig.

Met het accorderen van de offerte aanvaardt u automatisch ook de “Algemene huurvoorwaarden” uit dit document.

Optie
Tot 8 dagen na uitgifte van de offerte worden de artikelen voor u gereserveerd. Als u de reservering definitief wenst te maken, dan ontvangen wij daar graag schriftelijke bevestiging van. Pas dan kan de reservering gegarandeerd worden.

Betaling
De factuur wordt 3 maanden voor aanvang van de huurperiode verstuurd. De betaling van de huursom dient, vermeerderd met de borg en bezorgkosten, binnen 2 weken na ontvangst van de factuur te zijn voldaan. Zodra de goederen geretourneerd en gecontroleerd zijn, wordt uw borg teruggestort op het door u opgegeven rekeningnummer.

Producten die speciaal voor u dienen te worden besteld of gemaakt (bijvoorbeeld tekstbordjes of bedankjes), dienen volledig te zijn betaald voordat deze bestelling verwerkt kan worden.

Borg
De gehuurde goederen vertegenwoordigen een aanzienlijke waarde. Daarom vragen wij per huursom tot 250,00 een borg van € 100,00. Bij een huursom boven de € 250,00 is de borg € 150,00. Wanneer de stoeltjes (onbeschadigd) retour zijn ontvangen, ontvangt u uw borg uiteraard terug.

Inhouden borg
De goederen dienen te worden geretourneerd zoals ze zijn aangeleverd. Dus zonder stickers, strikjes en andere versieringen. Ook dienen ze schoon te zijn. Als dit niet het geval is, wordt een deel van de borg ingehouden. Voor het schoonmaken van stoelen en het verwijderen van strikjes, bloemen e.d. wordt per artikel € 2,50 in rekening gebracht. Bij beschadigingen en breuk is het bedrag afhankelijk van de geleden schade en reparatiekosten. Voor producten die niet meer te repareren en gebruiken zijn, wordt en nader te bepalen bedrag in rekening gebracht, afhankelijk van de waarde van het product.Wanneer bij het afleveren of ophalen van de goederen 30 minuten of meer moet worden gewacht, wordt per 30 minuten € 10,00 van de borg ingehouden.

Breuk/schade
De huurder is tijdens de huurperiode verantwoordelijk voor de gehuurde items, en voor eventuele schade aan deze items. Bij breuk of schade van een huuritem wordt 3x de huursom per dag in rekening gebracht om het artikel te vervangen. Uitzondering hierop zijn onze wedding chairs: hiervoor wordt per stoeltje € 25,00 in rekening gebracht.

Bezorgen
De kosten van bezorgen zijn altijd op aanvraag. Als indicatie kunt u € 0,50 per gereden kilometer aanhouden, met een minimum van € 25,00. Wij leveren tot maximaal 20 meter vanaf ons voertuig en op de begane grond. Als de afstand tot de plaats van levering groter is dan dat, dan wordt er extra arbeid a € 25,00 per uur door belast.

Gebruik buiten
Onze artikelen mogen, als het weer en de locatie dit toelaten, ook buiten worden gebruikt. Let u wel op dat ze niet nat worden. De meeste van onze producten zijn immers van hout! Als de stoeltjes buiten gebruikt worden en er wordt slecht weer voorspeld, dan behoudt White Wedding Chairs het recht om de reservering te annuleren.

Levertijd
Niet alle producten zijn altijd en allemaal op voorraad, of worden speciaal voor u op maat gemaakt. Houdt u dus rekening met een levertijd.

Annulering
Bij annulering van de reservering tot 1 maand voor aanvang van de huurperiode wordt 25% van de huursom in rekening gebracht. Bij annulering van 1 maand tot 7 dagen voor ingang van de huurperiode wordt 50% van de huursom in rekening gebracht. Bij annulering van 7 dagen tot 3 dagen voor aanvang van de huurperiode wordt 75% van de huursom doorberekend. Binnen 3 dagen voor aanvang van de huurperiode is dit 100%. Bezorgkosten vallen hierbuiten. Deze worden bij annulering uiteraard niet doorberekend. Op producten die speciaal voor u zijn besteld of gemaakt, kan geen restitutie worden gegeven.

Einde contract
White Wedding Chairs behoudt het recht om het contract eenzijdig te beëindigen en (indien van toepassing) de goederen terug te halen, wanneer door de huurder niet wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd in deze “Algemene huurvoorwaarden”.

BTW
Alle bedragen in onze offertes en op onze site zijn inclusief 21% BTW.